• Categories Widget (Show All)

  • Recent Articles

  • Ännu en mobilanpassning av forumet - kräver ingen installation

    Längst ner till vänster i forumet finns det möjlighet att ändra "Stil" och "Språk" i forumet.

    Surfar du från en mobiltelefon och tycker det blir för plottrigt med all grafik och stora knappar kan du ändra "stil" till "Lightweight" så försvinner all onödig grafik och det går både snabbare och lättare att använda forumet i mobiltelefonen.

    Klicka på "Grafisk layout (forumet ser ut som vanligt)" för att återgå till det vanliga utseendet.
    This article was originally published in forum thread: Ännu en mobilanpassning av forumet - kräver ingen installation av Hansi View original post