Conversation Between Pendragon and Beeny

3 Visitor Messages

  1. jaha okej tack
  2. Hansi är enda lösningen
    Förmodligen måste det skickas ett e-brev till dem vi köpt programmvaran av o dom får buggfixa.
  3. tjena måste bara säga att jag har problem med att posta topics får fel meddelandet

    "Server Error, unable to connect to fastcgi server"

    lösning?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3