Conversation Between Pendragon and Greim

5 Visitor Messages

  1. haha thx man
  2. kastar lite respekt på dig snyggrumpa *Biter tag o släpper inte ens om polisen kommer*
  3. Tjenare Pen!

    Rullar på fint på Psxcare?
    När får man respekt? Kan du inte ordna lite åt mig
  4. Ingen fara, hoppas du får många speltimmar frammöver med den och spelen jag skickade med
  5. Thx man, för all hjälp!!!! Skrev ett tack i min reparations tråd
Showing Visitor Messages 1 to 5 of 5