Idag ringde jag och beställde bilderna från mina passager, för att se hur kamerorna reagerat på mina IR-dioder som varit långt från optimalt vinklade.

Fick då veta att jag får räkna med 2 veckors leveranstid.

Om man skall överklaga ett skattebeslut så har man TRE veckor på sig efter att man i tid betalat skatten.

Så det finns ingen större tid att fundera om man är osäker på om ett skattebeslut var korrekt eller ej.Omprövning av trängselskatt
Om du anser att ett skattebeslut om trängselskatt blivit fel, kan du per brev, fax eller e-post begära omprövning hos Skatteverket.

Skicka begäran till:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
Fax: 019-674 51 80

E-post: fordon@skatteverket.se

I begäran om omprövning ska följande ingå:
bilens registreringsnummer
datum för skattebeslutet
anledningen till att du begär omprövning
ditt namn och din adress

Om trängselskatten har betalats utan föregående påminnelse ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor efter det att betalningen gjordes. I annat fall ska begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast två månader efter det att beslut om expeditionsavgift eller tilläggsavgift har fattats.

Påförd skatt och eventuella avgifter bör betalas även om man begär omprövning av ett skattebeslut.