Jag provade igår Share Play funktionen med kusinen.
Han skickade Shadow Of Mordor och vi anslöt till varandra och han skickade över "kontrollen" till mig men jag fick ett felmeddelande att det är/kan vara förbjudet eller ha restriktioner i mitt land/region, det stod på engelska.

Sen provade jag skicka BF4, Resogun, Kings och alla dessa fungerade när jag försökte men inga demon fungerade, fick samma meddelande fast han denna gång.

Vad är det frågan om?