(Detta är en översättning av "superfros" guide från <a href="http://www.xbox-scene.com," target="_blank">www.xbox-scene.com,</a> med lite extra kommentarer från mig själv med tips om vad man skall titta efter när man får vissa felkoder)

Om du får upp en grön ruta med texten "Your xbox require service" så skall det även synas en felkod i övre vänstra hörnet.
Denna bild visas alltid i "NTSC" läge så på vissa tv-apparater kan det vara svårt att se vad det står ifall bilden flimrar.

Kod - program som "sätter" koden - Beskrivning

0 - vilket som helst - Inget Fel

1 - bootldr - Okänt, sker vid kontroll av moderkortet

2 - bootldr - Fel på Eeprom

3 - bootldr - ??/används ej

4 - bootldr - Fel på RAM minnet

5 - kernel - Hårddisken är inte låst. Använd CONFIG MAGIC för att låsa hårddisken om du bytt hårddisk och vill kunna använda original BIOS.

6 - kernel - Kan inte låsa upp hårddisken. Vanligaste orsaken är att man försöker använda hårddisken från en annan XBOX.

7 - kernel - Timeout när xboxen letar efter hårddisken. Är den inkopplad? Är den "Master" eller Cable Select?

8 - kernel - Ingen hårddisk hittades! se ovan..

9 - kernel - Fel hårddiskparametrar för DEBUG (PIO/DMA/eller storlek {debug}, det finns undre gränser som krävs för "debug")

10 - kernel - Timeout när xboxen letar efter DVD-läsaren.

11 - kernel - Ingen DVD-läsare hittades

12 - kernel - DVD parametrar (PIO/DMA)

13 - kernel - Kan inte ladda Dashboard (pga ingen/felaktig nyckel, eller något annat fel som gör att xboxdash.xbe inte kan starta)

14 - dashboard - Fel vid uppstart av MS DASHBOARD. Då xboxdash.xbe startats så beror detta fel antagligen på att någon av filerna på C: som används av xboxdash.xbe saknas eller är felaktig.

15 - - ??/används ej

16 - dashboard - Fel som beror på inställningar i ms dashboard, eller filer som används av ms dashboard

17 - - ??/används ej

18 - - ??/används ej

19 - - ??/används ej

20 - kernel - Misslyckades att ladda in dashboarden vid kallstart, dashboarden rapporterade inte varför det blev fel, men av någon anledning behövde dashboarden informeras om att dvd:n klarat av challenge/response autentificeringen.

21 - var som helst - Detta fel betyder att något program begärt att xboxen skulle startas om med denna felkod

===============
Följande information är en översättning från XanTium's guide på <a href="http://www.xbox-scene.com" target="_blank">www.xbox-scene.com</a> + mina egna kommenterar

Om Eject-lampan på framsidan av xboxen blinkar/lyser:

Blinkar Grönt/Rött:
Antagligen ett dåligt chip eller en dålig BIOS-version.
Om XBOXEN inte har något chip monterat och inte är flashad med en dålig BIOS-version så är det antagligen något som är sönder på moderkortet.
Kontrollera även IDE-kabeln. Är t.ex. kabeln vänd åt fel håll i någon av enheterna så får man detta fel.

Lyser grönt/Eject fungerar inte/Inget ljud/Ingen bild:
Antagligen en dålig lödning. Kontrollera alla lödpunkter om du monterat ett chip. Speciellt vanligt vid monteringa av homebrew, Enigmah eller andra 29-trådars chip.
Det kan även bero på överhettning, kontrollera att fläkten är inkopplad/fungerar och se till att inte ha xboxen stående nära en värmekälla. Prova att lyfta av locket från xboxen för att se om det hjälper.

Lyser grönt/Eject fungerar/Inget ljud/Ingen bild:
Antagligen ett problem med ljudinställningarna i MS Dashboard. Prova en standard A/V-kabel.

Blinkar orange/Grönt:
Kabeln till TV:n är inte inkopplad.
Det kan även bero på lödspill eller en skadad bana på moderkortet.

Blinkar orange:
Kan bero på lödspill eller en skadad bana på moderkortet.
Det kan även bero på överhettning, så kontrollera att fläkten är inkopplad/fungerar.

Lyser rött:
Systemet överhettat, eller systemfel
Kontrollera fläkten, kolla lödspill, trasiga banor osv.